جعفر نوخواه
خاطره ای ….به بهانه کوچ مهندس اکبر برزگر مولان / جعفر نوخواه ۲۷ دی ۱۳۹۵

خاطره ای ….به بهانه کوچ مهندس اکبر برزگر مولان / جعفر نوخواه

خاطره ای ….به بهانه کوچ مهندس اکبر برزگر مولان جعفر نوخواه دریغا اکبر، کدام خاطره با تو بودن را بنویسم. چهل سال دوستی و چهل سال بزرگی کردنِ تو بر من و سایر دوستانت. مدّت کمی‌نیست امّا ما که قدر زمان را نمی‌دانیم از این همه زمان چه در دست داریم تا به یاد آوریم […]