جعفر خضوعی
اصول سه گانه در گفتمان استاد بارز؛/ جعفر خضوعی ۲۵ آبان ۱۳۹۳

اصول سه گانه در گفتمان استاد بارز؛/ جعفر خضوعی

اصول سه گانه در گفتمان استاد بارز؛ جعفر خضوعی به بهانه سومین سالگرد درگذشت استاد بارز- ۲۴ آبان   در شماره هشت نشریه گویا که دوم شهریور سال ۱۳۸۴ منتشر شد، گفتگویی با استاد بارز منتشر کردیم که گفتگویی تاریخی بود. در این گفتگو بارز در پاسخ به پرسش؛ « هر شاعر رسالتی دارد که […]

بارز؛ منتقد بود(24 آبان؛ دومین سالگشت درگذشت استاد بارز) / جعفر خضوعی ۱۸ آبان ۱۳۹۲

بارز؛ منتقد بود(24 آبان؛ دومین سالگشت درگذشت استاد بارز) / جعفر خضوعی

بارز؛ منتقد بود(24 آبان؛ دومین سالگشت درگذشت استاد بارز) جعفر خضوعی بارز در قفس زمان و مکان خود نمی‌گنجید. بارز زمان شناس بود. بارز شخصیت ادبی ابعادی داشت. آثارش را که بخوانیم، در می‌یابیم که؛ « وطن»، « زبان»، « دین» و « عشق» اساسی ترین کلیدواژه‌های « بارز» هستند و خود در گفتگو با […]