تای‌نور قلی‌نژاد
مادرم(داستان کوتاه)/ تای‌نور قلی‌نژاد ۰۴ دی ۱۳۹۶

مادرم(داستان کوتاه)/ تای‌نور قلی‌نژاد

مادرم(داستان کوتاه)/ تای‌نور قلی‌نژاد ۱۳ ساله سالهاست که گم شده‌ام. به هر جا نگاه می‌کنم آب است. خیلی دلم برای مادرم تنگ شده است. می‌خواهم در این دفتر که اکنون در دست شماست بنویسم که چه طور از این جا سر درآورده‌ام. سه سال قبل زمانی که ده سالم بود همه‌اش در فکر ساحل و […]