اصغر زارع
۰۱ اسفند ۱۳۹۳

«زبان مادری، هویت انسان را شکل می‌دهد«- گفتگو با جنوا اسپیترمن/ اصغر زارع کهنمویی

زبان مادری، هویت انسان را شکل می‌دهد گفتگو با جنوا اسپیترمن، استاد زبان‌شناسی دانشگاه‌ میشیگان / اصغر زارع کهنمویی  ۲۱ فوریه روز جهانی زبان مادری؛ اشاره: تنها در سال ۲۰۰۰ میلادی بود که سرانجام، انسان به فکر حفظ بزرگترین میراث بشری خویشتن افتاد، میراثی که در قرون اخیر، به تاراج اصحاب نسل‌کشی و نژادپرستی رفته است. […]