Home / Tag Archives: احمد بیانی

Tag Archives: احمد بیانی

صمد بهرنگی چهره‌ی فرهنگی یا سیاسی؟ / دکتر احمد بیانی

صمد بهرنگی چهره‌ی فرهنگی یا سیاسی؟ دکتر احمد بیانی  نویسنده ای که دوست و دشمن بر او جفا کردند ! یکبار دیگر دوستان خواسته اند که به بهانه ی شهریور ماه که خاطره ی از دست رفتن صمد را در اذهان زنده می‌کند از او یادی شود با این امید که شناخت بهتر و دقیق تر چهره ی « صمد ...

Read More »