آیدین ریاضی
براندو، بازیگر خیابان / آیدین ریاضی ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴

براندو، بازیگر خیابان / آیدین ریاضی

براندو، بازیگر خیابان(به بهانه‌ی زادروز مارلون براندو) آیدین ریاضی  دست‌کم برای نگارنده براندو قطعا بهترین بازیگر تمام ادوار نیست، ولی تاثیر‌گذاری و جریان‌سازی او بعنوان بازیگر مولف بر کسی پوشیده نیست. قواعد بازیگری در دنیای سینما همواره قابل تغییر است. اگر از یکسری نقاط مهم و تاثیر گذار در ایفای نقش بگذریم معمولا هر بازیگری […]