آزاده اخلاقی
به روایت یک شاهد عینی (مجموعه عکس) / آزاده اخلاقی ۰۵ آذر ۱۳۹۳

به روایت یک شاهد عینی (مجموعه عکس) / آزاده اخلاقی

به روایت یک شاهد عینی (مجموعه عکس) آزاده اخلاقی (مجموعه عکس از صحنه‌های بازسازی شده مربوط به مرگ‌های تراژیک تاریخ معاصر ایران)  «به روایت یک شاهد عینی» یکی از عظیم‌ترین پروژه‌های عکاسی‌ای است که در چند سال گذشته در ایران انجام شده است: پروژه‌ی سه‌ساله‌‌ای که شامل تحقیق فراوان هم بوده، ثبت هفده فریم است […]