کیتاب: جنوبی آذربایجان ادبیاتی آنتولوگیاسی ۴ جیلدده

عنوان: جنوبی آذربایجان ادبیاتی آنتولوگیاسی ۴ جیلدده

چاپ: ۱۹۸۱

ناشر: علم نشریاتی / باکی

زبان : آذربایجات تورکجه‌سی

فرمت: PDF

الیفبا : کریل

تعداد صقحه: ۱۹۲۵ صفحه

بیرینجی جیلد:
http://ishiq.net/wp-content/uploads/2017/02/01-Cenubi-Azerbaycan-Edebiyyati-Antologiyasi-Cild1.pdf

ایکینجی جیلد:
 http://ishiq.net/wp-content/uploads/2017/02/02-Cenubi-Azerbaycan-Edebiyyati-Antologiyasi-Cild2.pdf

اوچونجو جیلد:
http://ishiq.net/wp-content/uploads/2017/02/03-Cenubi-Azerbaycan-Edebiyyati-Antologiyasi-Cild3.pdf

دؤردونجو جیلد:
http://ishiq.net/wp-content/uploads/2017/02/04-Cenubi-Azerbaycan-Edebiyyati-Antologiyasi-Cild4-1.pdf